Kányádi Sándor vers- és prózamondó verseny

A Fehérbot Sportegyesület közhasznú szervezet hagyományt követő módon idén is megrendezte költészet napi programját.

Kányádi Sándor kortárs költő, író nyomán került meghirdetésre a fogyatékossággal élő emberek körében versmondó versenyünk.

Kányádi Sándor kortárs költő és író 20. és 21. századi munkásságát figyelembe véve úgy véljük, hogy az író méltán világhírű verseivel leginkább azonosulni tudnak a fogyatékossággal élő emberek is.

A versekben megjelenő, megmutatkozó és kirajzolódó színes allegorikus képleírás segít abban a látássérülteknek is, hogy lelki világukban azonosulni tudjanak „a nappal, a széllel, az évszakokkal vagy a mesék világából visszaköszönő pillangóval, báránnyal vagy kecskével”.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a meghirdetett versmondó versenyre rendkívül széles korosztályból jelentkeztek versmondók. Óvodáskorú, kisiskolás korú és felnőtt korosztályú látássérültek, mozgássérültek és tanulásban akadályozott sorstársak mondták el Kányádi Sándor verseit. Tudjuk jól, hogy az elhangzott versek nem színpadi, művészi módon kerültek előadásra. Mindezen túl különös öröm számunkra az, hogy valamennyi fiatal azonosulni tudott az író által megjelenített vers hangulatával.

A több mint 30 résztvevő előadását 2 tagú zsűri értékelte. Egy színművész és egy látássérült irodalombarát. A kulturális programról a helyi média is tudósított. A program szervezői és megvalósítói bíznak abban, hogy a kezdeményezés sokak számára pozitív élményt nyújtott.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a rendezvény sikerét elősegítették, szervezetünk önkénteseinek, közfoglalkoztatottjainak, városunk önkormányzatának és nem utolsó sorban Gosztola Adél színművésznek.

 

Nyíregyháza, 2015. április 22.

 
 
 

Fehérbot SE 2014