Európai hírek

A munkahelyi biztonság és egészség jövője Európában:
A szociális Európa megerősítése az egészségesebb munkahelyeken 
a biztonságosabb munkavállalók számára. Az Eurostat (2016) legfrissebb adatai szerint minden évben több mint 3 millió munkavállaló szenved súlyos munkahelyi balesetet az Európa-unió 28 tagállamában. A felbecsülhetetlen költség, mely 
a munkahelyi balesetek összefüggésében keletkezik, további jelentős veszteséget okoznak az európai gazdaság számára. Az EU-OSHA nemrégiben a munkahelyi balesetek költségeit évi 476 milliárd euróra becsülte, az EU GDP 3,3% -át. 
Az EU régóta elkötelezett a munkakörülmények magas színvonalának biztosítására, a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet célzó intézkedések végrehajtása révén az EU-ban a munkavállalók védelmének harmonizációját célzó irányelvek 
és iránymutatások révén mint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó 2014-2020-as időszakra irányuló uniós stratégiai kereten keresztül. 
A 2017. év, új korszakot jelentett a felülvizsgálat számára. Januárban a Bizottság új kezdeményezést indított a munkahelyi egészségvédelemre és biztonság elősegítésére vonatkozóan. A bizottság áprilisi munkafórumán az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet megteremtése újra tárgyalás középpontjába kerül.
Ez az időszerű szimpózium felbecsülhetetlen lehetőséget nyújt az EU jogszabályi kereteinek 
a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén bekövetkezett legújabb fejleményeinek megvizsgálására. Lehetővé teszi a küldöttek számára, hogy megvizsgálják és értékeljék projektjeiket, ismerkedjenek meg új eszközökkel és tanuljanak a legjobb gyakorlatból. A szimpózium platformot kínál majd a határokon átnyúló hatékony stratégiák megvitatására és fejlesztésére a munkahelyi balesetek minimalizálása, az ötletek cseréjének támogatására.
Részletes információ kérhető:
Tel: +44 (0) 20 3137 8630
Fax: +44 (0) 20 3137 1459


Fehérbot SE 2014