Új otthonokba költöznek a fogyatékossággal élő emberek.

Megkezdődött a kiváltás folyamata.

Hazánkban 490578 fogyatékossággal élő ember él, közülük 38943 személy él bentlakásos intézményben.  A támogatott lakhatásban  2018. év  végéig 2500 fő, 2021-ig, tízezer fogyatékossággal élő fő számára   támogatott lakhatást biztosító otthonok kerülnek átadásra.  A következő években több mint nyolcszáz új otthon építésére kerül sor.

 

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 2006-ban, fogadja el a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó egyezményt. Magyarország kormánya,  még ebben az évben,decemberbe ratifikálta és 2017. év elején hatályba is lépett a törvény.

A19. cikk ... az önálló életvitelről és a közösségbe való befogadásról rendelkezik.

A kiváltás szabályozásáról és folyamatáról az 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú

rendelkezés található.

2015 áprilisában fogadta el az Országgyűlés a 2015-2025. évekre vonatkozó Országos

Fogyatékosságügyi Programról szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozatot. A Program 7.2

pontja szerint a fogyatékossággal élő személyek lakhatása tekintetében „különös súllyal kell

figyelembe venni az önrendelkezés és a társadalmi integráció alapelvét”.

A támogatott lakhatás szolgáltatásai:

Amennyiben az ellátottakról életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni,állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátást, támogatott lakhatás hozzáférését szükséges biztosítani.

A nagylétszámmal működő intézményeket felváltják a családias, támogatott lakhatást biztosító otthonok.

Az intézményi átalakítás új, kedvezőbb lakókörnyezetet biztosít, amely elősegíti minden ember számára a társadalmi befogadást.

 

 


Fehérbot SE 2014