Az Európai Fogyatékosok Fóruma közleménye

Brüsszel, 2018. április 6.

Több mint  80 millió fogyatékossággal élő személy Európában még mindig képtelen hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz.
A jó minőségű egészségügyi szolgáltatások még mindig nem valósulnak meg.
A rendelkezésre álló  egészségügyi létesítményekben számos kérdésre nincs válasz.
Az egészségügyi döntéshozók és az egészségügyi szakemberek nem rendelkeznek kellő felkészültséggel arra nézve, hogy a fogyatékossággal élő emberek egészségügyi ellátásának hozzáférését biztosítani tudják.
Az Európai Fogyatékosok Fóruma mindezek tudatában felhívja az uniós tagállamok döntéshozóit arra, hogy dolgozzanak ki olyan szakpolitikát és hajtsák is végre, melyben lehetővé teszi mindenki számára, hogy egyenlő eséllyel  tagállamoktól függetlenül, hozzáférjenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz.
A fogyatékossággal élő emberek még rosszabb eséllyel férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz, mint az átlagos európaiak.
Az eltérő szolgáltatások  biztosításának következménye a fogyatékossággal élő személyek vonatkozásában sok esetben az életben maradás körülményeit jelenti.
egy tanulmány az Egyesült Királyságban azt állította, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő emberek négyszer nagyobb valószínűséggel halnak meg a megelőzhető okok miatt, mint az átlagember.

Szakmapolitikai szempontból az Európai Unió és a tagállamok elkötelezték magukat, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást több módon biztosítják. Ez az európai fogyatékossági stratégia cselekvési területe. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény  kifejezésre juttatja, amelyet az EU és valamennyi tagállam ratifikál. Ez az egyik olyan fenntartható fejlődési cél, amelyben az EU elkötelezett. Azonban a  valóságban számos kérdés még mindig  megválaszolatlan és az egészségügyi ellátás hozzáférését megakadályozza, hogy  a fogyatékossággal élő emberek ugyan olyan színvonalú egészségügyi ellátással rendelkezzenek, mint  bármely más állampolgár. Tudjuk, hogy  számos egészségügyi intézmény nem  teljes körűen akadálymentes.
A fogyatékossággal élő személyek számára nincs hozzáférhető, könnyen olvasható tájékoztatás. Például a  nőgyógyászati létesítmények nem hozzáférhetőek a  fogyatékossággal élő nők számára. Az egészségügyi szakemberek számára nincs  például erre vonatkozó, megfelelő képzés.
Yannis Vardakstanis, az  Európai Fogyatékosok Fóruma elnöke kijelenti, hogy "Annyi kötelezettségvállalás után  elérkezett az ideje annak, hogy az EU és tagállamai hozzák létre a programokat és erőforrásokat annak biztosítására, hogy minden európai polgár,  ide sorolva a  fogyatékossággal élő embereket is egészségügyi ellátásban részesüljenek. Ez sok ember életének vagy halálának kérdése Európában.   Gondoskodni kell arról, hogy a  fogyatékossággal élő személyek
egy másik EU-tagállamba utazhassanak, amennyiben  életmentő beavatkozás illetve a gyógykezelés ezt megkívánja. Az ilyen gyógykezelések költségeinek teljes mértékét meg kell téríteni, csakúgy, mint más gyógykezelések vonatkozásaiban.
 
További információért forduljon:Európai Fogyatékosok Fóruma
André Félix kommunikációs tisztviselőhöz.
andre.felix@edf-feph.org

 


Fehérbot SE 2014